Ślusarstwo


Człowiek od kiedy tylko jest w stanie określić jaką wartość mają rzeczy, których jest posiadaczem, stara się chronić te bardziej wartościowe przed zniszczeniem czy ich utratą.
W miarę biegu wieków i rozwoju technologii zaczęły powstawać różne zabezpieczenia, mające ułatwić to zadanie jak na przykład zamki montowane w skrzyniach, drzwiach i innych tego typu miejscach, które nieustannie były rozwijane i udoskonalane. Tak właśnie kształtowało się istniejące i potrzebne po dziś dzień rzemiosło, a mianowicie ślusarstwo. Wbrew stereotypom praca ślusarza to nie tylko wymiana zamków, dorabianie kluczy czy pogotowie zamkowe, chociaż rzecz jasna robią oni to wszystko to po za tym ich praca kręci się głównie wokół ręcznej mozolnej obróbki metali co ma na celu stworzenie czegoś o ściśle z góry określonym przeznaczeniu.
Zgodnie z tym co zostało już wspomniane wyodrębnić można kilka różnych specjalizacji ślusarskich jak między innymi: monterzy (jak wynika z nazwy montują oni coś), ślusarzy artystów (tworzących dzięki swej bujnej wyobraźni przepiękne dzieła sztuki), ślusarze narzędziowi (robią narzędzia i przyrządy pomiarowe, a dawniej jeszcze wzorce) i Ślusarz Poznań (tacy ludzie przywracają sprzęt do dawnej świetności naprawiając go i zabezpieczając tak, by jeszcze przez długie lata pracował).