O wadze wiedzy o BHP

Każdy, kto choć raz pracował na umowę o pracę, pamięta, że nie mógł zacząć pracy na dobre bez szkolenia dotyczącego przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Na takim szkoleniu każdy zapoznaje się z przepisami ogólnymi i charakterystycznymi dla firmy, w której zaczyna się pracę oraz dla swojego stanowiska. bhp poznań to ogół przepisów, dzięki któremu […]